ระบบลงทะเบียนจองนัดฉีดวัคซีนโควิด-19
โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

สำหรับคนไทยที่มีภูมิลำเนาใน จังหวัดลำพูน
หรือผู้ที่ทำงานอยู่ในจังหวัดลำพูน
ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนใดๆ เท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
โทร. 095-1988033 หรือ 095-8605655